Veod24 on veo- ja kaevetehnika- teenuseid pakkuva ettevõtte Fleet OÜ kaubamärk.
Fleet OÜ teostab Eesti siseseid puistematerjalide vedusid, karjääride haldust, ning suuremamahulist puistematerjali müüki.
Ettevõte on varustatud moodsa tehnika ning professionaalse personaliga.